Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Czy mogę mieć drugie źródło ciepła?

Dodano: 29.04.2024

Tak, ale tylko do sytuacji awaryjnej w której pompa przestanie działać, bądź potrzebny będzie jej serwis. Otrzymując dotację na pompę ciepła zobowiązujesz się do jej stałego użytkowania co najmniej przez 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu. Realnie, będzie to prawdopodobnie 7 do 8 lat od montażu urządzenia. Przez ten czas pompa praktycznie musi być jedynym eksploatowanym źródłem ciepła centralnego ogrzewania w budynku, na to otrzymujesz grant.

Pamiętaj, podpisując umowę jesteś zobowiązany do osiągnięcia wskaźnika „Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE” z Karty Weryfikacji Technicznej w wysokości co najmniej 80%. Osiąganie wskaźnika będzie weryfikowane.

Pamiętaj także, że zgodnie z regulaminem zobowiązujesz się do likwidacji kotła węglowego. Jeśli Twój kocioł węglowy jest 5 klasy nie musisz dostarczać potwierdzenia likwidacji kotła, ale musisz go trwale odłączyć od instalacji. Trwałe odłączenie od instalacji będzie przedmiotem kontroli.

Podsumowując: kocioł węglowy który ma być trwale odłączony od instalacji nie może być źródłem ogrzewania awaryjnego. Sytuacja opisana powyżej dotyczy innego rodzaju kotła, np. kotła gazowego.