Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Dane osobowe

INFORMACJA DOTYCZ─äCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. W zwi─ůzku z realizacj─ů wymog├│w rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych), zwane ÔÇ×RODOÔÇŁ, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przys┼éuguj─ůcych prawach z tym zwi─ůzanych.

2. Administratorem danych osobowych jest Zwi─ůzek Gmin i Powiat├│w Subregionu Zachodniego Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego z siedzib─ů w Rybniku, ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik.

3. Administrator wyznaczy┼é Inspektora Ochrony Danych, z kt├│rym mo┼╝na si─Ö skontaktowa─ç w sprawach dotycz─ůcych przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@subregion.pl, 32 421 21 49 lub pisemnie kieruj─ůc korespondencj─Ö na adres Administratora.

4. Dane osobowe przetwarzane b─Öd─ů na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i e RODO w celach:
– przeprowadzenia naboru Wnioskodawc├│w do projektu ÔÇ×OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiegoÔÇŁ.
– zawarcia Umowy o powierzenie Grantu w ramach Projektu w zwi─ůzku z przepisami art. 87-93 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zada┼ä finansowanych ze ┼Ťrodk├│w europejskich w perspektywie finansowej 2021ÔÇô2027.
– realizacji Projektu tj. wykonania Inwestycji OZE, rozliczenia, utrzymania trwa┼éo┼Ťci oraz uczestnictwa w wywiadach, ankietach, analizach i ekspertyzach w ramach bada┼ä ewaluacyjnych, po tym okresie dane b─Öd─ů przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi w tym zakresie przepisami prawa.
okre┼Ťlonych w art. 4 rozporz─ůdzenia og├│lnego, na zasadach okre┼Ťlonych w ustawie wdro┼╝eniowej, rozporz─ůdzeniu EFRR (ROZPORZ─äDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Sp├│jno┼Ťci Rozporz─ůdzenie ws. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Sp├│jno┼Ťci (FS) i rozporz─ůdzeniu FST (ROZPORZ─äDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiaj─ůce Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji).

5. Dane osobowe mog─ů by─ç/b─Öd─ů przetwarzane m.in. przez Zarz─ůd Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego, pe┼éni─ůcy funkcj─Ö Instytucji Zarz─ůdzaj─ůcej FE SL 2021-2027, ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw rozwoju oraz ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw finans├│w publicznych. Informacje dotycz─ůce przetwarzania danych osobowych przez Instytucje Zarz─ůdzaj─ůc─ů programem Fundusze Europejskie dla ┼Ül─ůskiego 2021-2027 dla Grantobiorc├│w znajduj─ů si─Ö na stronie internetowej pod adresem: https://funduszeue.slaskie.pl/czytaj/infor_podo_grant_odb_kon_projek_parasol

6. Administratorem danych osobowych ze strony IZ FE SL jest Zarz─ůd Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego pe┼éni─ůcy funkcj─Ö Instytucji Zarz─ůdzaj─ůcej FE SL 2021-2027 z siedzib─ů przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: Biuletyn Informacji Publicznej Samorz─ůdu Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego.

7. Dane osobowe mog─ů zosta─ç udost─Öpnione organom i podmiotom upowa┼╝nionym na podstawie przepis├│w prawa oraz innym podmiotom, kt├│re na podstawie zawartych um├│w przetwarzaj─ů dane osobowe, dla kt├│rych Administratorem jest Zwi─ůzek Gmin i Powiat├│w Subregionu Zachodniego Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego z siedzib─ů w Rybniku.

8. Dane osobowe nie b─Öd─ů przekazywane do pa┼ästw trzecich.

9. Dane osobowe b─Öd─ů przechowywane przez okres niezb─Ödny do spe┼énienia celu, dla kt├│rego zosta┼éy zebrane, a nast─Öpnie b─Öd─ů przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z kategori─ů archiwaln─ů A.

10. Podanie danych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyznanie Grantu.

11. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie b─Öd─ů podejmowane w spos├│b zautomatyzowany.

12. Wnioskodawca/Grantobiorca/ Wsp├│┼éma┼é┼╝onek(nka) wystawcy weksla ma prawo dost─Öpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz egzekwowania innych praw wynikaj─ůcych z RODO.

13. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepis├│w o ochronie danych osobowych Wnioskodawca/Grantobiorca ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.