Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące trwałości przedsięwzięcia