Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Jak wypełnić Kartę Weryfikacji Technicznej – wskazówki dla wykonawcy

Dodano: 26.03.2024

Jeśli chcesz obliczyć Energię Końcową dla budynku do Karty Weryfikacji Technicznej, możesz użyć wzoru opartego na wykorzystaniu wartości energetycznej paliwa i sprawności systemu ogrzewania. Oto ogólny wzór:

E= Q/η

Gdzie:

E – energia końcowa zużyta do ogrzewania budynku (wyrażona gigadżulach)
Q – ilość ciepła potrzebna do ogrzania budynku (wyrażona gigadżulach)
η – sprawność systemu ogrzewania

Jeśli używasz paliwa stałego, takiego jak węgiel, wartość Q możesz obliczyć na podstawie masy paliwa i jego kaloryczności. W przypadku energii elektrycznej, musisz znać moc grzałki lub systemu grzewczego oraz czas jego pracy.

Przykład dla paliwa stałego:

Q=m×c
Gdzie:

m – masa paliwa
c – kaloryczność paliwa

Przykład dla energii elektrycznej:

Q=P×t
Gdzie:

P – moc systemu grzewczego
t – czas jego pracy

Po obliczeniu wartości Q, możesz podstawić ją do ogólnego wzoru na energię końcową, uwzględniając odpowiednią sprawność systemu ogrzewania.

Ważne jest również uwzględnienie jednostek w obliczeniach, aby zagwarantować spójność wyników. Jeśli masy paliwa są podane w tonach, a kaloryczność w gigadżulach na tonę, upewnij się, że inne wartości również są wyrażone w tych samych jednostkach.

** Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE = Energia produkowana przez pompę c.w.u. i c.o. GJ (ciepło
użytkowe) – WZÓR: Energia Końcowa po x sprawność instalacji / 3,6  nie mnożymy x 1000 
*** Szacowana emisja gazów cieplarnianych [t CO2/rok] = Emisja gazów cieplarnianych przed – Emisja gazów
cieplarnianych po. Tj. (Energia końcowa przed w GJ / Przyjęta sprawność kotła węglowego x Przyjęty wskaźnik emisji
CO2) – (Energia końcowa po w GJ / Przyjęta sprawność pompy ciepła x Przyjęty wskaźnik emisji CO2)
Przyjęty wskaźnik emisji CO2)

Przykładowe wyniki dla Karty Weryfikacji Technicznej:

Energia końcowa przed instalacją (GJ): 70 GJ
Energia końcowa po instalacją (GJ): 30 GJ
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE (MWt): 0,008 MWt (dla pompy 8 KW)
Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE (MWh/rok): 20 MWh/rok
Szacowana emisja gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok]: 1,5 T

Powyższe wyniki wskazują tylko rzędy wielkości, nie są obliczeniami dla zadanego budynku.