Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Jak znaleźć wykonawcę Karty Weryfikacji Technicznej?

Dodano: 21.03.2024

Zgodnie z Regulaminem naboru jednym z załączników jest Karta Weryfikacji Technicznej. Kto powinien ją wypełnić?

Zajrzyjmy do Regulaminu i Karty.  Weryfikacja techniczna musi być przeprowadzona przez podmiot/osoby do tego uprawnione, które posiadają co najmniej jedno z następujących uprawnień: a) certyfikat instalatora OZE stosownie do typu instalacji b) uprawnienia do projektowania lub uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w zakresie sieci instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub c) uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Podpowiadamy. Rejestry osób które posiadają wyżej wymienione uprawnienia znajdują się pod następującymi adresami.

https://www.udt.gov.pl/wykazy/rejestr-certyfikowanych-instalatorow-oze.html – certyfikat instalatora OZE stosownie do typu instalacji

https://e-crub.gunb.gov.pl/ – uprawnienia do projektowania lub uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w zakresie sieci instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/ – uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Wykonawca nie musi posiadać wszystkich trzech uprawnień, ale co najmniej jeden z nich. Zwróć uwagę czy wykonawca ma aktualne uprawnienia, w rejestrach znajdują się takie informacje. Możesz również zapytać u instalatora z którym planujesz wykonać prace, często tam pracują osoby które takie uprawnienia posiadają.