Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Jak znaleźć wykonawcę pompy ciepła?

Dodano: 09.04.2024

Najważniejsze, Grantobiorca samodzielnie wybiera wykonawcę. Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku nie organizuje listy Wykonawców, nie poleca oraz nie współpracuje z firmami wykonującymi instalacje OZE.

Wykonawca wybrany przez Grantobiorcę musi posiadać uprawnienia instalatora OZE w zakresie pomp c.o. i c.w.u. wydane przez Urząd Dozoru Technicznego i uprawnienia elektryczne SEP 1D+E. W przypadku pomp ciepła typu split wymagany jest dodatkowo certyfikat dla przedsiębiorców (SZWO i F-GAZ) wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Rejestry osób które posiadają wyżej wymienione uprawnienia instalatora OZE oraz certyfikatu (SWO i F-GAZ) znajdują się pod następującymi adresami:

https://www.udt.gov.pl/wykazy/rejestr-certyfikowanych-instalatorow-oze.html – certyfikat instalatora OZE stosownie do typu instalacji.

https://www.udt.gov.pl/wykazy/REJ_ZAKL_UPR_FG.html – rejestr przedsiębiorców z uprawnieniami SWO i F-GAZ.