Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Kiedy zainstalujemy pompę ciepła?

Dodano: 29.04.2024

To zależy od klasy kotła. W pierwszej kolejności podpisywane będą umowy z właścicielami najstarszych, bezklasowych kotłów. Ze względu na wymagane procedury, nie stanie się to szybciej niż w listopadzie/grudniu 2024. W roku 2025 będą podpisywane kolejno umowy z właścicielami kotłów trzeciej, czwartej klasy. Właściciele kotłów klasy 5 mogą spodziewać się podpisywania umów również w roku 2026.

Istnieje możliwość jednokrotnego odmówienia podpisania umowy. W przypadku nieprzystąpienia do podpisania Umowy mimo wcześniejszego dwukrotnego wezwania, miejsce na liście zajmuje Wnioskodawca z listy rezerwowej z tej samej Gminy.