Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Wysyłka wezwań do uzupełnień wniosków o przyznanie Grantu

Dodano: 01.07.2024

Informujemy, że rozpoczęła się wysyłka wezwań do uzupełnień wniosków o przyznanie Grantu.

Wraz z wezwaniem do uzupełnień wniosku zostały wysłane do Państwa wiadomości sms z numeru telefonu 662 571 361

Jeżeli w treści wiadomości nie wskazano inaczej wyjaśnienia i brakujące dokumenty prosimy przesyłać w odpowiedzi na naszego e-maila z adresu e-mailowego wskazanego we wniosku o przyznanie Grantu.

Przypominamy, że Wnioskodawca ma 5 dni roboczych od dnia następnego po wysłaniu tej wiadomości na dostarczenie brakujących dokumentów lub wyjaśnień.

Uzupełnienia można złożyć osobiście, za pomocą poczty e-mail, przez pełnomocnika lub pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu, nie nadania).

Przynosząc uzupełnienia prosimy o powołanie się na nadany Państwu numer wniosku.

Jeżeli uzupełnienia do wniosku będziecie Państwo dokonywać osobiście prosimy o wizytę w godzinach od 8 do 15.

Wniosek zostanie odrzucony, jeśli dokumenty pomimo wezwania nie zostaną dostarczone lub wyjaśnienia nie pozwolą na stwierdzenie, że warunki udziału w Projekcie zostały spełnione.

Aktualizacja: Informujemy, że nie wysyłamy potwierdzeń mailowych ani sms-owych w przypadku jeśli Państwa wniosek nie zawiera uzupełnień.

Wysyłka e-maili nastąpiła do Wnioskodawców z wszystkich gmin Subregionu Zachodniego.