Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Wskazówki jak skompletować Wniosek

Dodano: 04.04.2024

Przedstawiamy kilka wskazówek o tym jak poprawnie złożyć Wniosek o przyznanie Grantu: 

  1. Przed złożeniem Wniosku sprawdź czy masz komplet dokumentów: na dole Wniosku znajdują się informacje o wymaganych załącznikach.
  2. Załącznik nr 2 – Karta Weryfikacji Technicznej powinna podpisana przez Wykonawcę Karty i złożona w oryginale. Nie należy dołączać Karty drukowanej np. z poczty elektronicznej.
  3. Załącznik nr 3 – Zgoda współwłaściciela na realizację inwestycji. Współwłaściciele nieruchomości wybierają spośród siebie jedną osobę do reprezentacji tj. złożenia wniosku oraz podpisania Umowy o powierzenie Grantu. Załącznik ten wypełnia każdy współwłaściciel który nie składa osobiście wniosku.
  4. Załącznik nr 4 – Pełnomocnictwo do złożenia Wniosku o przyznanie Grantu. Załącznik jest dokumentem umożliwiającym złożenie Wniosku o przyznanie Grantu przez osobę upoważnioną. Pełnomocnictwo wypełnia tylko jeden współwłaściciel, który w imieniu pozostałych współwłaścicieli będzie widniał na Wniosku o przyznanie Grantu oraz Umowie o powierzenie Grantu.
  5. Deklaracja CEEB – Deklaracji nie trzeba potwierdzać za zgodność z oryginałem. Więcej informacji na temat pozyskania deklaracji https://grantyoze.subregion.pl/jak-pozyskac-deklaracje-ceeb/
  6. Odpis księgi wieczystej – Funkcja przeglądania księgi wieczystej na stronie https://ekw.ms.gov.pl/ nie posiada opcji drukowania i wnioski drukowane z okna przeglądarki nie będą akceptowane. Należy złożyć wniosek o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Wydruku księgi wieczystej nie trzeba potwierdzać za zgodność z oryginałem. Więcej instrukcji na temat pozyskania księgi wieczystej można zobaczyć pod następującym adresem  https://grantyoze.subregion.pl/jak-pozyskac-odpis-ksiegi-wieczystej-z-elektronicznych-ksiag-wieczystych/